Kontakt

Kontakt

Biuro Opinii Sądowo-Lekarskich
90-057 Łódź, ul. Sienkiewicza 85/87 lokal 8
tel. +48 798 618 618
fax +48 (42) 288 46 88
e-mail: sadowe@bosl-lodz.pl